שאלת השאלות – במה כדאי להשקיע כסף היום

השקעות הוא מונח השגור בפיהם של ישראלים רבים. שוק ההון ועולם הנדל"ן מהווים אפיקי השקעה פופולריים למדי בימים אלו. אז מהם החסרונות הבורסה ומהם השלבים בדרך לביצוע השקעות נדל"ן? בואו לגלות במה כדאי להשקיע כסף היום.
כסף במדרגות עולות
תוכן העמוד:

נושא ההשקעות הכספיות עולה לא פעם בשיחות סלון בישראל. הריבית הנמוכה, אותה מעניקים הבנקים השונים בישראל, שולחים רבים למסעות שונים אודות אפיק ההשקעה המשתלם ביותר. יצאנו לגלות מי מאפיקי ההשקעה משתלם יותר, שוק ההון או נדל"ן?

 

שוק ההון והשקעות קטנות – מכל מקום בעולם

אפיק השקעה המאפשר ליחידים רבים לבצע השקעות ממקום מושבם, בין אם מהמשרד, מבית הקפה ומסלון ביתם. אפשרות השקעה זו מתאפשרת ללא כל כלי מעבר למחשב נייד ואף טלפון סלולרי, שכן הודות לקדמה, נראה שניתן לבצע עם אלו הכל.

בין אפיקי ההשקעות הפתוחים עבורכם בעולם הפיננסים ניתן למצוא השקעות בפלטפורמות מוסדרות, דוגמת קרנות השתלמות וקופות גמל, אפיק ניהול דרך בית ההשקעות או המוסד הפיננסי ואף ניהול תיק עצמאי, אותו תנהלו ללא כל התערבות. אולם, על אף הנוחות שהוצגה לעיל ומגוון הפלטפורמות הקיימות, שוק ההון טומן בחובו מספר מאפיינים שמרתיעים אוכלוסיות מסוימות.

 

לא רק דבש – חסרונות שוק ההון

ראשית, עולה מהות הנכס הנרכש. היעדר ערך ממשי לנייר שסוחרים בו, אלא כזה שנובע מערך החברה והבורסה בלבד, מביא רבים לחשוש לבצע השקעות אלו בהיקפים גדולים.

שנית, כאמור, הנכס הנרכש הוא נייר. אומנם לכאורה ניתן לראות בנייר המודפס נכס פיזי, אולם זה אינו עונה על הרציונל בעבור משקיעים רבים, אשר מעוניינים לחזות בנכס ולראות את תרומתו ותנובתו למשתמש.

לצד אלו, חוסר היציבות השורר בשוק הפיננסים, במיוחד בימים אלו, בהם לא ניתן לדעת לאן הקורונה תיקח אותנו, מביאה לשקילת מחודשת של ביצוע השקעות בשוק ההון. בעבור אלו החוששים מנקודות אלו, עומד אפיק ההשקעה העיקרי השני, הוא עולם הנדל"ן.

 

במה כדאי להשקיע כסף היום – התשובה: עולם הנדל"ן

תחום הנדל"ן, משחר הימים, מהווה אפיק השקעה אטרקטיבי בכל העולם, זאת בשל מאפייניו הייחודיים, ובעיקר בשל היותו נדלה. במחוזותינו בפרט, ובעולם בכלל, ניתן לראות מגמה עלייה קבועה ויציבה של מדדי הנדל"ן הלאומיים.

אלו, לצד הצורך הבסיסי של אדם לקורת גג, שייתכן שמשפיע על הטיות ההשקעה שלנו, מביאים רבים לבצע השקעות בתחום המדובר. אז מהם יתרונות שוק הנדל"ן על פני שאר השווקים?

 

בניגוד למצב הרגיל – הבנק כגורם תומך

בניגוד להשקעות אחרות בשוק, שוק הנדל"ן רותם את המוסדות הפיננסים לצידנו. דוגמה לכך ניתן לראות בתחום המשכנתאות, שכן לא ניתן לאתר הרבה אפיקי השקעה בהם הבנק יעניק הלוואה, אשר לעיתים מגיעה לכדי 75% משיעור ההשקעה.

נתון זה מאפשר לבצע את ההשקעה גם בלא כל סכום העלות ברשותנו. לעיתים אף נוכל ליצור רווח נאה תוך החזר ההלוואה, לדוג', במצב בו שיעור המשכנתא עומד על 3,200 שקלים, ושיעור ההכנסה החודשית נאמד בכ – 3,900.

 

ביטוח משכנתא – שקט נפשי

יש שיטענו שקיים סיכון מובנה ברכישת נכס תחת מינוף משמעותי, בין היתר בשל בעלותו של הבנק על הבית דה פקטו, עד לפדיון ההלוואה המלא. כמו כן, באם יגיע המפרנס העיקרי בבית למצב של חוסר יכולת עבודה, ייכנס משק הבית לסיכון מיותר.

כנגד טענה זו עולה צמד מילים – ביטוח משכנתא. הביטוח האמור משמש כלי מקובל בתחום, ולעיתים אף מחייב, אשר מעניק שקט נפשי לשני הצדדים. ככל שקיים ביטוח משכנתא, באם נגיע למצב שתואר לעיל, תפדה חברת הביטוח את כלל שיעור החוב.

 

לא על רגל אחת – מחקר השוק בטרם השקעה

מחקר השוק שעליכם לבצע בטרם תיגשו להשקעות נדל"ן, נחלק לשלושה ממדים, הם בחינת אזור ההשקעה, התשואה הנובעת ושיעור ההשקעה הפנוי.

 

בחינת אזור ההשקעה

בחינת אזור ההשקעה תכלול מספר פרמטרים עיקריים. ראשית, יש לבחון את היקף מקומות התעסוקה בעיר ומספר המעסיקים הגדולים. שנית, יש לבחון האם העיר מהווה מוקד אקדמאי או יעד תיירותי, בשל היותם מתחדשים ודינאמים. כמו כן, יש לבחון את רמת תשתיות העיר והיקף הפיתוח העתידי, לשם השבחת הנכס.

 

בחינת תשואה נטו

שיעור ההכנסה נטו נקבע לאור ייקבע לאור שלושה פרמטרים. ראשית, נבחן את היקף דמי השכירות החודשיים אותם נקבל. בשלב השני, נבחן מהו שיעור דמי השכירות השנתיים, בניכוי המיסים אותם נשלם, לרבות מס רווח הון ומיסים ציבוריים שונים. לבסוף, נכפיל את התוצאה בהיקף התפוסה השנתי של הנכס.

עליכם לבחון בנקודה שבה שכלול הנתונים האמורים מביא לאחוזי התשואה הגבוהים ביותר, שכן מגלם את הרווח החודשי.

 

צינון התלהבות – התחשבנות כלכלית

אומנם שוק הנדל"ן, כאמור לעיל, מאפשר מינוף די גבוהה, אך שימוש בו מעבר ליכולתכם אינה מומלצת. משכך, יש למצוא את נקודות ההשקעה המתיישבות עם סכום ההשקעה שברשותכם או עם היקף ההחזר החודשי עמו אתם יכולים להתמודד.

השקעות נדל"ן בחו"ל יעניקו לכם מענה בדיוק על הפרמטר המדובר. בניגוד לשוק המצומצם בישראל, השקעות בחו"ל בעלות טווח היצע די רחב, כך שיוכל להתאים לכיסו של כל אדם.

 

יתרונות הנדל"ן הזר

פחות כואב בכיס

בניגוד למצב במדינת ישראל, בו מחירו של מטר רבוע בדירה בנויה יכול להאמיר, על פי אנשי מקצוע בתחום, עד לכדי 16,000 שקלים למטר רבוע גם מחוץ לתל אביב, ניתן למצוא אזורים ברחבי העולם, לרבות במזרח אירופה, דירות שמחירן מצוי באזור ה – 1,000 יורו למטר, הם 4,000 שקלים.

 

למחושבים בנינו – פיזור סיכונים

ככל שברשותכם הון פנוי ברמה מספקת, מומלץ לבצע השוואה בין השוק הישראלי לבין אלו מעבר לים לעניין רמת הסיכון. אחד הפרמטרים שיש לשכלל בהשקעות אלו הוא פיזור הסיכון, הגלום בפיזור אופן ההשקעה. המחירים הזולים של נדל"ן בחו"ל יכולים לאפשר לכם לפזר את ההשקעה, בין מס' נכסים או קרנות (אודותיהן נרחיב בהמשך), ובכך להקטין את סיכון ההשקעה.

 

אז איך משקיעים בנדל"ן?

בעלות על הבית – רנטל

אופן רכישה זה ישמש, על פי רוב, משקיעים אשר מכוונים לשוכרים לטווח ארוך. הבחינה העיקרית בעבור דירות אלו היא איתור יעדי ההשקעה בהם קרובה התפוסה למלאה ככל הניתן. על פי רוב, במקרים אלו ירכשו הבתים על ידי חברות השיווק השונות, וינוהלו על ידי חברת ניהול.

בין ההוצאות שיושתו על בעל הנכס במקרים אלו ניתן לראות הוצאות שוטפות של הבית, לרבות תיקונים וביטוחים של הנכס, לצד תשלומים שוטפים לחברת הניהול, אשר אחראית על איתור השוכרים.

 

השבחה וייזום – קרנות הנדל"ן

אפיק השקעה זה הוא בעבור אלו שאינם מעוניינים לטפל בנכס יתר על המידה, ולקבל בסיום הביצוע תגמול חד פעמי, המגלם את כלל הרווח בתוכו. על פי רוב, פרויקטים של השבחה וייזום יתבצעו על ידי חברות הייזום, אליהם תגיעו על ידי השקעה בקרנות נדל"ן שונות.

הבחינה העיקרית במקרים אלו היא של הקרן עצמה. בחינת הרזומה של עובדי הקרן, לרבות מנהליה והאנליסטים, וכן נתוני העבר אותם הציגה הקרן משמעותיים ביותר עבורכם, שכן מהווים גורם מנבא לשיעור התנובה בהמשך.

מאמרים נוספים שכנראה יעניינו אותך
דילוג לתוכן