מחזיקים נכס בארה”ב? אלו התשלומים השנתיים שיש לשים אליהם לב לקראת סוף השנה

נכס בארה"ב

בין אם אתם מחזיקים נכס בארה”ב שרכשתם באופן פרטי או באמצעות חברה להשקעות, ובין אם אתם מנהלים את הנכס או שהנכס המנוהל ע”י חברת ניהול, חשוב להכיר את תשלומי החובה השנתיים ולהקפיד לבצע בדיקה שתאשר כי התשלומים אכן מתבצעים על מנת למנוע מצבים שבהם הרשויות מטילות קנסות, ריביות ואף עיקולים על הנכס.

חשוב לציין שישנן חברות ניהול אשר מסייעות בתשלומי החובה השונים כמו ארנונה וביטוח, אך גם במצב הנ”ל, האחריות שלכם בעלי הנכס לוודא שהתשלומים אכן מתבצעים כל שנה. במסגרת תשלומי החובה השנתיים נכללים תשלומי הועד השכונתי, הארנונה השנתית, ביטוח טרמיטים וביטוח המבנה.

הועד השכונתי – HOA – Home Owner Association

תפקידו של ארגון הועד השכונתי, הינו לקבוע ולאכוף כללים אשר חלים על הנכסים ובעלי הנכסים אשר נמצאים תחת תחום השיפוט של הועד השכונתי, לשמור על הסדר, הניקיון ותחזוקת השטחים המשותפים. אי תשלום דמי החברות החודשיים/שנתיים לועד השכונתי המכונים דמי HOA, עלול להוביל לנקיטת צעדים משפטיים ולעיקול הנכס.

כאשר הנכס מנוהל ע”י חברת ניהול, ברוב המקרים היא יכולה לשלם עבורכם את התשלום השנתי לועד השכונתי אך כמוזכר באחריותכם לוודא שהחשבונית או בקשת התשלום אכן מגיעה לחברת הניהול וזו מבצעת את התשלום. לכן במידה וחתמתם חוזה מול חברת ניהול, יש לוודא שהכתובת לשליחת דרישות התשלום מה- HOA הינה של חברת הניהול ולא לכתובת הנכס עצמו, וכמובן במידה ואתם מבצעים שינוי בחברה המנהלת את הנכס, עליכם לבצע שינוי כתובת בהתאם. חשוב לדעת – הועד השכונתי של כל רשות גובה את התשלום בתאריכים שונים, לעיתים התשלום נגבה כבר בינואר על חשבון השנה הקרובה. לכן חשוב לכתוב אימייל לחברת הניהול לוודא שהנושא נמצא בשליטה ושהנכס לא נמצא בתהליכים משפטיים.

הדברה וחידוש פוליסת הביטוח לטרמיטים – Termite Bond

בתהליך בניית נכס חדש, עם סיום שלב היסודות, חברת הבנייה מביאה חברת הדברה אשר מבצעת הדברה נגד טרמיטים. לאחר שנה עליכם לחדש את הביטוח על מנת להיות מבוטחים נגד טרמיטים. נזקי טרמיטים עלולים לגרור להוצאות גבוהות, שבתור משקיעים אינכם רוצים להיכנס אליהם שכן תשלומים אלו יכולים לפגוע בתשואה. לכן יש לחדש את הביטוח כל שנה ואחת למספר שנים לבצע הדברה מחודשת. במידה וחתמתם חוזה ניהול, עליכם לבקש את פוליסת הביטוח מחברת הניהול ולבדוק כל שנה לקראת מועד החידוש שחברת הניהול משלמת עבורכם את חידוש הפוליסה.

ארנונה שנתית – Property Tax

את הארנונה השנתית באחריות בעל הנכס לשלם, גם אם הנכם בעלים של מגרש לפנ