Homeowners Association) – HOA) הועד השכונתי שחשוב שתכירו

HOA הינו ארגון המאגד בעלי נכסים "הועד השכונתי", המתכנן קהילות ובאחריותו לקבוע ולאכוף כללים עבור הנכסים שבתחום השיפוט שלו, כך שבמידת רכישה של נכס המשויך לו אוטומטית בעל הנכס מחויב לכללים של הארגון, ובתשלום דמי חברות המכונים כדמי HOA.
HOA
תוכן העמוד:

הכללים שמגדיר הארגון יכולים לעיתים להיות מגבילים בהרשאות לבעלי הנכסים לעשות מה שהם רוצים בנכס שלהם. אבל זה לא הכל.

ה HOA מאגדים קהילות עם בתים חד משפחתיים (Single-family homes) או מבני דירות קונדו (Condominiums). חברות ב- HOA היא בדר"כ דרישה מחייבת לרכישת נכסים הנמצאים באזור תחום שיפוטו של HOA. ולכן ישנה חשיבות גבוהה להכיר את המושג, ולהוסיף לצ'ק ליסט לבדיקת נכס להשקעה, את נושא השייכות ל- HOA.

ישנם מדינות ששוקלות יצירה של מבני דירות משותפות המבוססות על HOAs המכונות "קהילות משותפות", כאשר על הארגונים השולטים בקואופרטיבים נדרש להיות נפרדים מה- HAOs כי האינטרסים של שני הארגונים עבור הנכסים עלולים להיות שונים. "העמותה הקהילתית" היא מונח רחב יותר שמקיף את כל הארגונים הללו. המכון לעמותות קהילתיות, ארגון הסחר שמפעיל את המחוקקים מטעם המדינה, מעריך כי בסוף שנת 2017 היו כ- 345,000 עמותות ברחבי ארה"ב עם למעלה מ- 69 מיליון תושבים.

ל HOAs ישנו כוח משפטי משמעותי על הנכסים שבתחום השיפוט שלהם, עם מועצת מנהלים שנבחרה לפקח ולאכוף על המסמכים השולטים של ה- HOA. כאשר כללי הארגון בדר"כ יתוארו במסמך הנקרא The Declaration of Covenants, ובמסמך ה- RS&CC יתוארו התנאים וההגבלות שיקבעו עבור בעלי הנכסים והנכסים שלהם. התנאים עשויים לכלול הגבלות מבניות עבור הנכסים, כגון סוג מסוים של גדרות, נראות סביבת הנכס וצבע הבית. במסמך ה- RS&CC מתוארים גם העונשים על הפרת התנאים וההגבלות, אשר עשויים לכלול דו"חות ובמקרים מסוימים דיון משפטי וכפייה לעמידה בתנאים.

 

מחיר חברות באיגוד בעלי הבתים

תשלום דמי החברות ל- HAOs הוא חודשי או שנתי ,עבור תחזוקה של אזורים משותפים כמו פארקים, מגרשי טניס, מעליות ובריכות שחיה. בדר"כ דמי HAO נעים בין $200 ל- $400 לחודש. אבל יכולים לנוע מ- $100 ועד- $10,000 עבור קהילות ברמה הגבוהה ביותר. דמי HOA  תורמים לעיתים קרובות לקרן העתודות של האגודה, אשר מוקצה לפרויקטים של שיפוצים גדולים או לשימושי חירום. מועצת המנהלים של HOA היא בדרך כלל האחראית על ניהול הכספים של הארגון. ה HOA יכול גם להטיל חיובים מיוחדים על בעלי הנכסים כאשר לעמותה חסר כסף לשלם עבור תיקונים בלתי צפויים באזורים המשותפים כגון מדרכות או מגרשי חניה. מלבד הטלת עונשים לבעלי הנכסים עקב אי עמידה בכללים, איגוד ה- HOA יכול גם לשעבד את הנכס אם הבעלים לא משלם את דמי החברות שלו.

 

היתרונות של HOA

מלבד קביעת כללים ואכיפה עבור נכסים בתחום השיפוט של ה HOA העלולים להגביל את חופש הפעולה של בעלי הנכסים, ישנם גם יתרונות משמעותיים לחברות באיגוד בעלי הבתים, אשר שואפים לשמור על רמת הנראות של הנכסים ע"י סטנדרטים אדריכליים, לספק שרותי גינון, איסוף אשפה ופינוי שלג. הקמה ותחזוקת  מתחמי בריכות, מגרשי טניס וכדומה הזמינים עבור כל חברי האיגוד. כאשר התקנות הנ"ל בעלות אינטרס לשמירה יציבה על ערך הנכסים הנמצאים תחת תחום השיפוט של HOA לעומת נכסים שלא משויכים לוועד השכונתי.

 

החסרונות של HOA

הצד השלילי של שייכות לוועד השכונתי כולל נושאים כגון העלות הגבוהה של דמי האגודה, אשר עשויים לשמש גורם מרתיע לבעלי בתים עתידיים. הכללים והתקנות של ה- HOAs נחשבים גם מגבילים מידיי עבור בעלי בתים אשר עשויים לרצות את החופש פעולה והשליטה המלאה על מאפיינים הנכסים שלהם. בנוסף עלולים להיווצר קונפליקטים בקרב חברי האיגוד בנוגע להסכמה על החלטות תחזוקה ושדרוגים לרכוש המשותף.

מאמרים נוספים שכנראה יעניינו אותך
דילוג לתוכן